U mag uw kerstpakketten belastingvrij schenken!

Met ingang van januari 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een feit. En dat is goed nieuws voor u als ondernemer die zijn werknemers en relaties aan het einde van het jaar graag verrast met een mooi Alkmaars kerstpakket. Want uw kerstpakketten mag u voortaan belastingvrij schenken!

Kerstpakketten in de werkkostenregeling (WKR)

In de nieuwe WKR mogen kerstpakketten ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’; u mag 1,2% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes en personeelsfeesten.

 

Bedrijven hoeven deze extra’s niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag voortaan in één berekening voor het gehele bedrijf. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Waar voorheen nog 1.5% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen mocht worden besteed (niet belastingvrij!) , is dit percentage nu verlaagd naar 1.2% (belastingvrij).

 

Het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over. Meer ruimte voor een fantastisch kerstpakket dat belastingvrij geschonken mag worden. De enige voorwaarde waar u nog rekening mee hoeft te houden bij de aanschaf van uw kerstpakket is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in uw bedrijf of branche.

Rekenvoorbeeld

Een onderneming heeft 20 mensen in dienst met een gemiddeld fiscaal loon op jaar basis van € 25.000  (fiscaal loon= brutoloon exclusief de werkgevers lasten).

 

Totale loonsom : 20* € 25.000 = € 500.000

Fiscale vrije ruimte is dan: 1,2% * € 500.000 = € 6.000

 

Kerstpakketten: 20 * € 70 = € 1.400

 

Reiskosten vergoedingen 20.000 km * € 0,25

20.000 km * € 0,19 (gerichte vrijstelling)

20.000 km * €0,06 (vrije ruimte)

 

Totaal vrije ruimte

AF: kerstpakketten = - € 1.400

AF: Reiskosten = - € 1.200 (20.000*(0,25-0,19))

TOTAAL over/tekort in de vrije ruimte: € 6.000 - € 1.400 - € 1.200 = € 3.400

 

 

Voor meer informatie over de Werkkostenregeling verwijzen wij u graag naar https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/kerstpakketten-en-belasting .